Pravila nagradne igre

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila in pogoji nagradne igre »Pentljin adventni koledar« (v nadaljevanju: pravila)
1.  Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »Pentljin adventni koledar« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Pentlja.si (v nadaljevanju: organizator).
2.  Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 01. 12. 2015 (od 8. ure zjutraj) do vključno 28. 12. 2015 (do 24. ure ) na spletni strani http://pentlja.si/ .
3.  Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe z dopolnjenim 15. letom starosti, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Organizator ne dopušča sodelovanja osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ter ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 15 let.
4.  Način sodelovanja v nagradni igri in njen mehanizem
Uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje z obiskom spletne strani Pentlja.si, kjer v komentarju pod nagradnim člankom objavi odgovor oz. komentar na vprašanje, zastavljeno v istem članku. Zadošča 1 komentar, več komentarjev istega uporabnika pod istim člankom, se ne bo štelo. Omenjen članek je potrebno deliti na enem izmed socialnih omrežij, na katerem ja aktivna Pentlja.si:
– Facebook: https://www.facebook.com/pages/Pentljasi/693733727364467?ref=hl
– Twitter: https://twitter.com/pentlja
– Google+: https://plus.google.com/+PentljaSi
5.Žrebanje nagrajencev V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki odgovorijo na nagradno vprašanje pod PR člankom nagradne igre – najkasneje do dne 28. 12. 2015 do 24. ure, a zgolj za eno nagrado, če je oseba izžrebana za eno nagrado, se njeno ime avtomatsko črta iz seznama če je sodelovala še za naslednje produkte. Nagrajenci bodo določeni z naključnim žrebom. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja nagradne igre Pentlja.si, pod nadzorom tričlanske komisije. Nagrajenci bodo obveščeni preko email naslova, ki so ga vpisali ob sodelovanju, najkasneje 7 dni po končani nagradni igri »Pentljin adventni koledar«. Nagrajenec mora svoje podatke poslati v roku 7 dni od dneva, ko je bil izpeljan nagradni žreb. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade več ne bo upravičen. Komisija bo izžrebala enega nagrajenca na članek – če je oseba sodelovala za nagrado v večih dneh, je njeno ime v bobnu dokler ni prvič izžrebana, po prvem žrebu, se njeno ime sname iz bobna. V kolikor se v navedenem roku ne javi organizatorju s svojimi podatki, se nagrade ne podeli. Komisija po žrebanju pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja do 31.12. 2016.                                                                                                                                    6.    Izročanje nagrad: Nagrada bo podeljena po pošti. V kolikor nagrajenec v 7 dneh po pozivu ne posreduje svojih podatkov (ime, priimek, domači naslov, telefon, davčna številka), se nagrada ne podeli.
7.Splošno o nagradah in nagrajencih: Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo. Ime in priimek nagrajenca bo objavljen na Facebook, Twitter ali Google+ strani Pentlja.si, najkasneje v roku 7 dni po zaključku žrebanja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.
8.Uporaba osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri in s posredovanjem svojih osebnih podatkov ali podatkov tretjih oseb udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju  zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 67/07) in jamči, da ima za to pridobljena vsa potrebna pooblastila, pisna soglasja oziroma privolitve.
Organizator kot upravljavec bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev (ime, priimek, spol, naslov elektronske pošte), uporabljal izključno za naslednje namene:
•izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
•    obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
•    pošiljanje nagrad;
•    objava nagrajencev na strani Facebook zavihka
•    obveščanje o promocijskih aktivnostih organizatorja.
S tem, ko po pozivu organizatorja, izžrebanci organizatorju sporočijo svoje ime, priimek, naslov, in davčno številko, izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook, Tweeter ali Google+ strani Pentlja.si in spletni strani www.pentlja.si .
Osebni podatki se hranijo do 31. 12. 2016, potem jih bo organizator trajno izbrisal. Vsak sodelujoči lahko od organizatorja na naslovu: Pentlja.si, Ul. borcev 62, 2000 Maribor, kadar koli pisno zahteva, da ta preneha uporabljati njegove osebne podatke. Če sodelujoči pred zaključkom nagradne igre zahteva blokiranje ali izbris osebnih podatkov, se s tem odpove sodelovanju v nagradni igri.
8.    Druge določbe
Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki, ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani Pentlja.si. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: •    nedelovanje družbenega omrežja Facebook, •    nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, •    nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, •    kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, •    kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.
9.   Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.
10.  Končne določbe
Pravila nagradne igre pričnejo veljati 01. 12. 2015. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na Facebook strani Pentlja.si in spletni stani www.pentlja.si  in na sedežu organizatorja nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil. O morebitnih spremembah bo organizator udeležence obveščal z objavami spletni strani Pentlja.si.

Maribor, 01. 12. 2015
Pentlja.si

2 Comment

  1. Suzana Rupar says:

    Da bo moja koža spet gladka, mehka in pomlajena 🙂

     
  2. SUZANA says:

    za najboljše razvajanje, z lepo narejenimi izdelki.

     

Komentarji niso več mogoči.